Tampere University campus

Yliopistojen kehitysyhteistyöverkosto UniPID

Suomalaisten yliopistojen yhteistyöverkosto 

Finnish University Partnership For International Development, UniPID on vuonna 2002 perustettu suomalaisten yliopistojen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa suomalaisten yliopistojen yhteistyötä kansainvälisen kehityksen saralla. UniPID tukee suomalaisten yliopistojen strategisten globaalin vastuun tavoitteiden saavuttamista ja vahvistaa ja edistää globaalin kehityksen monitieteistä opetusta, tutkimusta ja yliopistojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomessa ja kansainvälisesti. 

Toiminta

UniPID:n vuosien 2014-2019 strategiassa on eroteltu verkoston toiminta kolmen pilarin alle verkoston mission mukaisesti:

Koulutus

  • UniPID koordinoi virtuaaliopinnoista koostuvaa kestävän kehityksen sivuaineohjelmaa ja tarjoaa rahoitusta jäsenyliopistoille jotka tuottavat ohjelmaan virtuaalikursseja.
  • UniPID tukee suomalaisten tohtoriopiskelijoiden koulutusta ja verkostoitumista kehitystutkimuksen saralla.
  • UniPID edistää kehitystutkimusta ja kannustaa tutkimukseen ja erikoistumiseen kehitystutkimuksen kentällä tukemalla ja järjestämällä globaaleihin haasteisiin liittyviä seminaareja ja jakamalla vuosittaisen kehitystutkimuksen maisteripalkinnon.

Tutkimus

  • UniPID tukee tutkimusyhteistyötä, verkostoitumista ja tiedonjakamista jäsenyliopistojen välillä ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa sekä instituutioiden välisellä että yksittäisten tutkijoiden tasolla. Tähään pyritään välittämällä tutkimusyhteistyöhön ja rahoitukseen liittyvää tietoa ja mahdollisuuksia, sekä järjestämällä verkostoitumistapahtumia, työpajoja ja seminaareja.
  • UniPID vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusagendaan ja rahoitusmahdollisuuksiin pitämällä yllä vuoropuhelua päättäjien kanssa, keräämällä näkemyksiä tutkimusyhteisöltä ja valmistelemalla kommentteja ja fasilitoimalla suomalaisten tutkijoiden osallistumista politiikkaan liittyviin tapahtumiin.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

  • UniPID vaikuttaa kansallisiin ja kansainvälisiin kehityslinjauksiin ja käyttää jäsenyliopistojensa asiantuntijuutta ja tietoutta hyväkseen fasilitoimalla tutkijoiden osallistumista globaaliin kehitykseen liittyviin tapahtumiin, luovuttamalla tutkimusyhteisön kehityslinjauksiin liittyvät kommentit ja tukemalla ja järjestämällä globaaliin kehitykseen, korkeakoulutukseen ja tutkimukseen liittyviä seminaareja.
  • UniPID jakaa informaatiota ja järjestää kontakteja jäsenyliopistojen ja potentiaalisten kansainvälisten kumppani-instituutioiden välille kannustaakseen tutkimukseen ja korkeakoulutukseen liittyvään kehitysyhteistyöhön.
  • UniPID vahvistaa kommunikaatiota jäsenyliopistojen ja muiden kansallisten ja kansainvälisten intressiryhmien ja globaalien kehitysverkostojen välillä.

Löydät UniPID:n koordinaatioyksikön yhteystiedot täältä.

Photo credit: Mika Hirsimäki, 2011, on Flickr.