ERAfrica hankkeen kokous Helsingissä

June 11, 2012

ERAfrica-hankkeen uusien yhteistyötahojen kokoukseen ja rahoittajien kokoukseen

ERAfrica-hankkeen uusien yhteistyötahojen kokous ja rahoittajien kokous Helsingissä 11.–12. kesäkuuta 2012

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja kansainvälisen kehitystyön yliopistoverkosto (UniPID) järjestävät ERAfrica-hankkeen (Developing African-European Joint Collaboration for Science and Technology) uusien yhteistyötahojen kokoukseen ja rahoittajien kokouksen Helsingissä 11.–13. kesäkuuta 2012.

Kokouksen esityksiä on nähtävillä kokouksen omilla sivuilla tämän linkin takana.

ERAfrica-hanke on rahoitettu osana Euroopan Unionin seitsemättä puiteohjelmaa ja se kehittää Euroopan ja Afrikan välistä tiede- ja teknologiatutkimusyhteistyötä innovaatioiden ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista on kehittää eurooppalaisten ja afrikkalaisten hankeomistajien yhteisrahoitusjärjestelmiä ja -käytäntöjä yhteisten hankkeiden tukemiseksi. Viimeisen vuoden aikana ERAfrica-hankkeessa on määritetty näiden yhteishankkeiden teemoja ja tavoitteita sekä kehitetty yhteistyöverkostoja. ERAfrica-hankkeeseen osallistuu kolmetoista eri maata Euroopasta ja Afrikasta.

Helsingin kokous koostuu kolmesta erillisestä tilaisuudesta: Suomalaisten yhteistyötahojen kokouksessa 11.6.2012 esitellään suomalaisille sidosryhmille ERAfrica-hanketta ja käydään yhteisesti keskustelua Suomen osallistumisesta hankkeeseen. Tämä kokous on suunnattu kaikille sidosryhmille, jotka haluavat tutustua tarkemmin ERAfrica-hankkeeseen. Kokousta seuraa eurooppalaisten ja afrikkalaisten tutkimusrahoittajien kokous (Briefing Session for New Interested Parties), jossa käydään läpi tähän mennessä tehtyjä yhteishankkeita koskevia päätöksiä. Kokous on suunnattu kaikille tutkimusrahoittajille, jotka ovat potentiaalisesti kiinnostuneita osallistumaan yhteishankkeiden rahoitukseen ja jotka eivät ole osallistuneet aiempiin hankeomistajien kokouksiin. Nämä kokoukset toimivat taustana varsinaiselle rahoittajatahojen kokoukselle, joka järjestetään seuraavana päivänä, 12. kesäkuuta.

Rahoittajatahojen kokouksen (Meeting of Funding Parties) päätavoitteena on läpikäydä ja viimeistellä tulevan tutkimushankehaun sisällöt sekä hallinnolliset käytännöt valituilla kolmella teema-alueella: Renewable Energy, Interfacing Challenges ja Idea-Driven Research. Kokous on suunnattu jo sitoutuneille tai sitoutumiseen pyrkiville rahoittajatahoille, joiden odotetaan ilmoittavan arvio potentiaalisesta investoinnistaan. Mikäli olette kiinnostuneita osallistumaan rahoittajatahojen kokoukseen, toimitamme teille lisätietoja aiheeseen liittyen.

Lisätietoja ERAfrica-hankkeesta: Melissa Plath () sekä Leena Pentikäinen () ja kokousagenda. Lisätietoa hankkeesta Internetissä www.erafrica.eu.