ALFA –ohjelma rahoittaa HEI EU:n ja Latinalaisen Amerikan välisiä kehitysyhteistyöprojekteja.

EDULINK –ohjelma edistää korkea-asteen oppilaitosten kapasiteetin vahvistamista ja tiedonkulkua Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden välillä.

ERASMUS MUNDUS tukee HEI kapasiteetin vahvistamista ja yhteistyötä rahoittamalla yksityishenkilöitä ja projekteja. Rahoitusta voivat hakea maisterit, tohtorit, kumppanuushankkeet sekä korkeakoulutukseen liittyvät projektit.

HEI ICI (Korkea-asteen oppilaitosten kapasiteetin vahvistamisen tukiohjelma) edistää institutionaalista kehitystä ja kapasiteetin vahvistamista kehittyvissä maissa. Ohjelmaa rahoittaa Suomen ulkoasiainministeriö.

INTRA-ACP –ohjelma tukee Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden liikkuvuutta ja tarjoaa rahoitusta opiskelijoille, tutkijoille ja yliopistojen henkilökunnille. Ohjelmaa rahoittaa Euroopan kehitysrahasto.

North-South-South –ohjelma edistää pitkäaikaista yhteistyötä Suomen ja kehittyvien maiden korkea-asteen oppilaitosten välillä. Sitä rahoittaa Suomen ulkoasiainministeriö.

TEMPUS IV –ohjelma tukee kumppanuushankkeita ja korkeakoulutuksen kehittämistä EU:ta ympäröivissä maissa.