Suomen Akatemia tukee rahoituksellaan tieteellistä tutkimusta.

The African Union Research Grant–ohjelma tarjoaa rahoitusta Afrikassa toteutettavalle tieteeseen ja tekniikkaan liittyvälle tutkimukselle, joka tehdään kestävän kehityksen edistämiseksi.

CIMO tarjoaa muun muassa apurahoja ulkomaille opiskelemaan tai työharjoitteluun meneville ja rahoittaa tutkijoiden projekteja.

Erasmus Mundus rahoittaa korkeakoulujen välisiä yhteistyöprojekteja.

FP7 (seitsemäs puiteohjelma) tarjoaa rahoitusta organisaatioille sekä yksityishenkilöille Euroopassa.

Fulbright Center tarjoaa apurahoja suomalaisille opiskelijoille sekä tutkijoille, jotka haluavat tehdä tutkimusta Yhdysvalloissa.

HEI ICI –ohjelma yhdessä Suomen ulkoasiainministeriön kanssa tukee rahoituksella kehitysyhteistyöprojekteja Suomen korkeakoulujen ja kehittyvien maiden kumppani-instituutioiden välillä.

IFS (International Foundation for Science) tarjoaa yksittäisiä apurahapaketteja kehittyvien maiden tutkijoille sekä järjestää tutkimuskilpailuja.

Marie Curie -toimilla rahoitetaan tutkimusta.

Terra Viva Grants Directory välittää rahoitusta monilta eri lähteiltä.