Hallinto

Verkosto koostuu yhdeksäst verkostosopimuksen allekirjoittaneesta yliopistosta. Jokaisesta yliopistosta on yksi jäsen ja yksi varajäsen UniPIDin johtoryhmässä, joka on verkoston päättävä elin. 

Päättävä elin on UniPIDin johtoryhmä, jonka jäsenistö muodostuu yliopistojen jäsenistä sekä Suomen Ylioppilaskuntien Liiton ja UNU-Widerin tarkkailijajäsenistä. 

Verkoston koordinaatioyksikkö sijaitsee Jyväskylän Yliopiston Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa