Strategia

UniPIDin toimintasuunnitelman päätavoitteet vuosille 2014-2019:

UniPIDin tavoitteena on vahvistaa suomalaisten yliopistojen globaalia vastuuta ja edistää globaaleihin kehityskysymyksiin kohdistuvaa tieteidenvälistä koulutusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

UniPIDin tavoitteisiin kuuluu:
  • Tehostaa yliopistojen globaalin vastuun tavoitteiden realisoitumista;
  • Vahvistaa ja monimuotoistaa suomalaisten yliopistojen ja kansainvälisten kumppani-instituutioiden opetusohjelmia ja koulutuksellista kapasiteettia globaaleihin kehityskysymyksiin liittyen sekä alemmalla, että ylemmillä korkeakoulutustasoilla;
  • Lisätä kiinnostusta kehitysopintoihin sekä erikoistumista ja tutkimusta alalla;
  • Edistää instituutioiden ja valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä sekä kahdenvälisiä kumppanuuksia globaaleihin haasteisiin ja kehitykseen liittyvässä korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa;
  • Vahvistaa suomalaisten yliopistojen ja tutkijoiden vaikutusta tutkimukseen ja kehityspolitiikkaan;
  • Vaikuttaa kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimuksen toimintasuunnitelmiin, rahoituksien kohdistamiseen sekä lisätä rahoitusta globaalien haasteiden ja kehityksen tutkimuksessa; ja
  • Lisätä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tärkeyttä globaalien haasteiden edessä, vahvistaa korkeakoulujen roolia kehitysyhteistyössä, lisätä rahoitusta sekä kehittää korkeakoulujen kehitysyhteistyön työkaluja
UniPIDin visio
Koulutuksella ja tutkimuksella on arvostettu rooli yhteiskunnallisessa kehityksessä, ja UniPID on yliopistojen vastuullisen globaalin kehityksen suunnannäyttäjä.

UniPIDin missio
UniPID on suomalaisten yliopistojen verkosto, joka tukee yliopistoja strategisissa globaalin vastuun tavoitteissa. UniPID vahvistaa ja edistää globaaleihin kehityskysymyksiin kohdistuvaa tieteidenvälistä koulutusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vaikutusta.

UniPIDin toimintaa ohjaavat arvot
Tasa-arvoisuus, osallistuminen, tieteidenvälinen oppiminen, tutkimuspohjainen tieto, kestävyys, monimuotoisuus, läpinäkyvyys


Koko strategian voit lukea täältä: Strategia 2014-2019