Finnish University Partnership for International Development (UniPID)

UniPID on suomalaisten yliopistojen yhteistyöverkosto, joka perustettiin vuoden 2002 Johannesburgin huippukokouksen jälkimainingeissa. UniPIDin tavoitteeksi asetettiin suomalaisten yliopistojen yhteistyön kehittäminen kansainväliseen ja kestävään kehitykseen liittyen. UniPID on vuosien kuluessa laajentanut toimintaansa niin Suomessa, kuin kansainvälisestikin. UniPID mm. koordinoi tällä hetkellä noin 15-20 kurssin laajuista virtuaaliopintokokonaisuutta, myöntää yhteistyössä Kehitystutkimuksen seuran kanssa vuosittaisen Kehitystutkimuksen maisteripalkinnon, tukee globaalin kehityksen seminaareja ja osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Kansainvälisille kentillä, UniPID on ollut aktiivisesti mukana luomassa EU:n ja Afrikan välistä tiedepoliittista dialogia lukuisten EU-hankkeiden kautta (ERAfrica ja CAAST-Net+, RINEA) ja FinCEAL projektin kautta UniPID on laajentanut toimiaan myös Euroopan ja Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan välisen tiede- ja innovaatiopolitiikan saralle. FinCEAL ja FinCEAL Plus hankkeet pyrkivät ennen kaikkea lisäämään suomalaisten tutkijoiden verkostoitumista Suomessa sekä kansainvälisesti ja paremmin linkittämään tutkijoita ja asiantuntijoita tiedepoliittiseen keskusteluun Euroopan Unionissa. 

UniPIDin tavoitteena on vahvistaa suomalaisten yliopistojen globaalia vastuuta ja edistää globaaleihin kehityskysymyksiin kohdistuvaa tieteidenvälistä koulutusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta, sekä edistää tiedonkulkua suomalaisten sekä kehittyvien ja kehitysmaiden yliopistojen välillä. Kansainvälisen yhteistyön kautta UniPID liittää suomalaiset yliopistot mukaan eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen poliittiseen keskusteluun. Yhteistyöverkoston tavoitteena on vahvistaa instituutioiden välistä yhteistyötä sekä Suomessa, että etelän maissa.

Avainlukuja

  • Suomalaisten yliopistojen kehitysyhteistyöverkosto
  • Perustettu vuonna 2002 Suomen Yliopistot UNIFI ry:n toimesta, koordinoitu Jyväskylän Yliopistosta käsin vuodesta 2005
  • Toimii jäsenmaksuilla, vuosittainen budjetti on 120 000€
  • Järjestää vuosittain pyynnön 6500€ suuruisista apurahoista uusien virtuaalikurssien järjestämiseksi
  • Tarjoaa vuosittain noin 15-20 virtuaalikurssia
  • Yli 400 opiskelijaa osallistuu kursseille vuosittain
  • Toimittaa sähköpostilistaa, jolla on yli 700 tilaajaa ja 3 eri uutiskirjettä

Historia

Suomalaisten yliopistojen edustajat kokoontuivat 2. joulukuuta 2002 Jyväskylän Yliopistolle Johannesburgin huippukokouksen innostamina. Seminaarissa kävi ilmi, että tahtoa ja sitoutuneisuutta kestävään kehitykseen liittyvään yhteistyöhön yliopistoilta riitti.Seminaarin avainpuhujana toimi NEPAD:in (New Partnership for Africa) John Mugabe.

Yliopistojen edustajat ilmaisivat kiinnostuksensa osallistua verkostona kehitysyhteistyöhankkeisiin ja he tukivat ajatusta myös läheisemmästä Suomessa tapahtuvasta yhteistyöstä. Tämän seurauksena perustettiin UniPID.