UniPID on  monessa mukana. UniPIDin toiminnassa painottuu verkostoituminen. Toiminnot pyrkivät kehittämään opiskelijoiden, tutkijoiden, sekä instituutioiden valmiuksia yhteistyöhön globaaliin vastuuseen ja kehitysteemoihin liittyen. Virtuaaliopintojen lisäksi UniPID järjestää muun muassa kansainvälisiä konferensseja, seminaareja ja tapahtumia. UniPID on myös aktiivisesti mukana Euroopan komission rahoittamissa projekteissa (CAAST-Net, ERAfrica, DocLinks) ja edistää näin Suomen osallisuutta ja kiinnostusta EU-Afrikka –tiedeyhteistyöhön.

Mitä UniPID tekee?

  • UniPID edistää kehitystutkimuksen kapasiteettia Suomessa ja ulkomailla
  • UniPID tukee kehitystutkimusta ja opiskelumahdollisuuksia jäsenyliopistojen ja kumppanien välillä
  • UniPID kouluttaa opiskelijoita ja nuoria tutkijoita virtuaaliopintojen avulla
  • UniPID liittää suomalaiset yliopistot valtakunnallisiin, eurooppalaisiin ja maailmanlaajuisiin kestävän kehityksen instituutioihin ja verkostoihin
  • UniPID on mukana poliittisessa keskustelussa ja mahdollistaa jäsentensä vaikuttamisen kehitykseen liittyvässä ajattelussa, keskustelussa ja käytännöissä
  • UniPID vahvistaa kehitystutkimuksen asiantuntijoiden yhteistyötä Suomessa
  • UniPID järjestää koulutustapahtumia
  • UniPID auttaa rahoituksessa ja verkostoitumisessa sekä mahdollistaa suomalaisten yliopistojen osallisuuden kestävässä kehityksessä