UniPID-virtuaaliopinnot: ”Sustainability in Development”

UniPIDin virtuaaliopinnot kehitettiin vastaamaan kasvanutta kysyntää kestävään kehitykseen liittyvissä opinnoissa ja vahvistamaan suomalaisten yliopistojen yhteistyötä. UniPIDin kautta suomalaiset yliopistot voivat hyödyntää toistensa erikoisosaamista ja virtuaaliopinnot auttavat ylittämään instituutioiden väliset rajat.

Maksuttomia UniPID-virtuaaliopintoja pystyvät suorittamaan kaikki jäsenyliopistoissa kirjoilla olevat opiskelijat ja ne soveltuvat sekä alempaa, että ylempää tutkintoa suorittaville. Joillekin erikoistuneemmille (specialized level) kursseille on vaatimuksena edeltäviä opintoja. Opiskelija on itse vastuussa sen varmistamisesta, että UniPIDin kurssit voidaan hyväksilukea osaksi opiskelijan tutkintoa. Myös tohtorivaiheen opiskelijat ovat tervetulleita, mutta heitä kehotetaan tarkastamaan yhdessä ohjaajan kanssa kurssien soveltuvuus heidän opintoihinsa.

UniPID-virtuaaliopinnot perustuvat etäopiskeluun

Vaikka verkkokurssit ovatkin sijainnin ja aikataulun suhteen joustavia, opiskelijan on varattava niille tarpeeksi aikaa, sillä opiskelija on itse vastuussa oppimisestaan. Verkkokursseilla painotetaan myös osallistujien välistä vuorovaikutusta.

Voidaksesi opiskella verkossa, sinulla on oltava käytössäsi tietokone, jossa on internetyhteys sekä tarvittavat ohjelmistot (internetselain, tekstinkäsittelyohjelma, esitysgrafiikkaohjelma ja taulukkolaskentaohjelma). Jos kurssilla tarvitaan muita työkaluja, ne mainitaan erikseen kurssikuvauksessa. Virtuaaliopinnot perustuvat itseopiskeluun internetissä kurssikoordinaattoreiden avulla. Opiskelijoita kehotetaan pitämään yhteyttä koordinaattoreihin sähköpostin, puhelimen tai pikaviestinnän välityksellä.