Finnish University Partnership for International Development (UniPID)

Kymmenen suomalaisen yliopiston yhteistyöverkosto 

Finnish University Partnership For International Development, UniPID on vuonna 2002 perustettu, 10 suomalaisen yliopiston yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on suomalaisten yliopistojen tukeminen kansainvälisen kestävän kehityksen saralla. Unipid pyrkii vahvistamaan tutkijoiden ja instituutioiden välisiä yhteyksiä sekä tiedonkulkua suomessa ja kansainvälisesti. Unipid liittää suomalaiset yliopistot mukaan globaaliin kehitys- ja tiedepoliittiseen keskusteluun ja kestävän kehityksen verkostoihin.